Un-Posed NY – Ania Kłosek & Damian Chrobak

Do you know a city, which has been photographed more than New York? A mecca of street photography, familiar and recognizable, even for someone who has never been there before.

“Un-Posed NY” shows the vision of this city by two photographers. It would be risky to say, that they have discovered something, that other have not seen, but photographed it in a unique way. And yet their vision is, first of all, coherent, although it is two different personalities. Secondly, something in these photographs is different. One word comes to mind, unfortunately not having a direct translation from Polish to English – streetwise. It can be explained as understanding the street, having knowledge of the city, certain wisdom and cunning. In street photography it would be observation and anticipation. Predicting the movements of residents, cars and buses, as well as light and shadow. The latter ones being looked at often by Ania Kłosek and Damian Chrobak. Photographing independently, at a completely different time, they created a coherent picture of the city. The body of work is based on fragments and color. It is these little things: particles, elements, extremely volatile and momentary, that are in this unique vision. The observation of a handkerchief, reflexes on the hair, reflections in the glass, a sunspot on the building – is this feature, this streetwise, getting into the rhythm of the city, predicting it and portraying it in its own way.

“Un-Posed NY” is an exhibition of dozens of photographs by Ania Kłosek and Damian Chrobak from New York. These are documentary works, growing out of street photography – made in public places. Un-Posed is also the name of the collective, founded in 2009 by Damian Chrobak. We launch series of exhibitions of the members of the collective with an “Un-Posed NY” exhibition.

Curator Joanna Kinowska
Co-organizer: Służewski Cultural Center

Opening: 10.01.2018, 19:00
Exhibition open until 06.02.2018
MON-FRI 12:00-18:00
SAT-SUN 14:00-18:00

Stara Galeria ZPAF (Old Gallery ZPAF)
Plac Zamkowy 8
Warszawa

* * *

Czy znacie bardziej obfotografowane miasto niż Nowy Jork? Mekka fotografii ulicznej, znajome i rozpoznawalne, nawet gdy w nim nigdy nie byliście.

„Un-Posed NY” to spojrzenie dwojga fotografów na to miasto. Ryzykowne byłoby stwierdzenie, że odkryli coś, czego inni nie widzieli, sfotografowali je w unikalny sposób. A jednak ich wizja jest po pierwsze spójna, chociaż to dwie inne osobowości. Po drugie zaś, coś w tych fotografiach jest odmiennego. Przychodzi mi do głowy jedno określenie, niestety niemające dobrego tłumaczenia na język polski: streetwise. Można je tłumaczyć jako rozumienie ulicy, znajomość miasta, pewna mądrość i spryt. W fotografii ulicznej byłoby to podglądanie i przewidywanie. Przewidywaniem właśnie ruchów mieszkańców, aut i autobusów, także światła i cienia. Tych ostatnich wyraźnie poszukiwali na ulicach Nowego Jorku Kłosek i Chrobak. Fotografując niezależnie, w zupełnie innym czasie, stworzyli spójny obraz. Opiera się na fragmentach i kolorze. To te drobiazgi, cząstki, elementy, niezwykle ulotne i chwilowe układają się w tą jednak unikalną wizję. Spostrzeżenie fragmentu chustki, refleksu na włosach, odbicia w szybie, plamie słońca na budynku – jest tą cechą właśnie, owym streetwise, wczuciem się w rytm miasta, przewidywaniem go i portretowaniem po swojemu.

„Un-Posed NY” to wystawa kilkudziesięciu zdjęć Ani Kłosek i Damiana Chrobaka z Nowego Jorku. Są to prace dokumentalne, wyrastające z fotografii ulicznej – niepozowane i wykonane w miejscach publicznych. Un-Posed to także nazwa kolektywu, założonego w 2009 roku przez Damiana Chrobaka. Wystawą „Un-Posed NY” inicjujemy serię wystaw członków kolektywu.

Kuratorka Joanna Kinowska
Współorganizator: Służewski Dom Kultury

Wernisaż: 10.01.2018, godz. 19:00
Wystawa czynna do 06.02.2018
PN-PT 12:00-18:00
SB-ND 14:00-18:00

Stara Galeria ZPAF
Plac Zamkowy 8
Warszawa