Un-Posed exhibition – Niepozowane

WERSJA POLSKA
PHOTO GALLERY

NIEPOZOWANE

Photography exhibition by Un-Posed collective
20 August – 18 September 2016
Opening 20.08.2016, 19:00
Brain Damage Gallery / Lublin, Poland

The fundamental tenet of street photography is that nothing in the image is posed or arranged. Street photographers observe, notice and capture those things that others simply don’t see. Some photographers have the gift of predicting events; someone dressed unusually will in a moment be caught in a sun-ray, or a vehicle passing by will briefly cover up an advertisement, or someone hurrying will create an interesting, blurred background. For most street photos, there also a huge element of luck.

The subject of the Niepozowane (“Un-posed”) exhibition is the human being seen in different situations: on the way to work, performing religious duties or just relaxing. These images by 8 photographers were taken in various locations around the world and form a story of the current state of mankind in terms of behaviour, environment and emotion. Why are we drawn to the images? Do we see similarities in our own lives? Have we seen such scenes somewhere before? Candid, spontaneous and momentary, we actually encounter them every day.

“Niepozowane” is the Polish translation of the group’s name (Un-Posed) and also the title of the exhibition. We present the best and latest photos by well-known street photographers.

Photographers: Damian Chrobak, Maciej Dakowicz, Jamie Fyson Howard, Ania Kłosek, Monika Krzyszkowska, Tomasz Kulbowski, Marta Rybicka and Adrian Wykrota

Curator: Joanna Kinowska

Un-posed was founded in 2011 on the initiative of Damian Chrobak. The best known of Polish street photography collectives, it later disbanded but returned in its current from with new members at the beginning of 2016. The group consists of: Damian Chrobak, Maciej Dakowicz, Jamie Fyson Howard, Joanna Kinowska (curator), Ania Kłosek, Monika Krzyszkowska, Tomasz Kulbowski, Marta Rybicka and Adrian Wykrota. The primary objective of the group is to develop creativity and visual consciousness in the public space and to promote the achievements of Polish street photographers.

Street photography is based on capturing unusual events, symbols or anecdotes hidden in everyday situations which occur in public places, but which pass unnoticed by the majority. Despite the fact that the members of the collective work in the same area of interest, each of them has their own individual style, which reveals the complexity and potential of the genre. What they have in common is the ability to anticipate events, be at the centre of the action and the fact that they work each and every day day – patiently, instinctively watching for decisive moments.

As a collective, Un-Posed has to date held group exhibitions at the Leica Gallery in Warsaw, the Month of Photography in Berlin, as well as in the framework of the international projects Eastreet and Street Photography Now. The premiere exhibition which will open on 20th August 2016 in Lublin will consist of 70 carefully selected and arranged photographs including work neither previously published nor seen before. The exhibition will be held at the Brain Damage Gallery, located at the Centre for the Meeting of Cultures, Theatre Square No 1, 20-029 Lublin. The opening will take place on Saturday, 20th August 2016 at 19:00. Meeting and talk with the Un-Posed members will take place on the opening day at 17:00. The exhibition will run until 18 September 2016.

Organisers: Brain Damage Gallery & Un-Posed
Co-organiser: Centre for the Meeting of Cultures in Lublin
Exhibition organised with the support of Lublin City.
Media patrons: DOC! Photo Magazine / Fotopolis.pl / Digital Camera Polska

NIEPOZOWANE

Wystawa fotografii kolektywu Un-Posed
20.08–18.09.2016
Wernisaż 20.08.2016, g. 19:00
Spotkanie autorskie 20.08.2016, g. 17:00

Brain Damage Gallery / Lublin, Poland

Nie upozowanie i nie ustawienie zdjęcia to podstawowa zasada fotografii ulicznej. Fotograf musi obserwować, dostrzegać to, czego inni nie zauważają. Są też tacy, którzy niemal uprzedzają wypadki – wcześniej widzą, że ktoś ciekawie ubrany wejdzie za moment w promień słońca, przejeżdżający wagon zasłoni reklamę, albo pędzący – stworzy ciekawy, rozmyty drugi plan. Do większości zdjęć ulicznych trzeba mieć też sporo szczęścia.

Bohaterem wystawy „Niepozowane” jest człowiek. Znajdujemy go w bardzo różnych sytuacjach – codziennego jeżdżenia do pracy, w trakcie rytuału religijnego lub wypoczynku. Fotografie ośmiorga autorów powstałe w bardzo różnych miejscach na świecie układają się w opowieść o współczesnej kondycji człowieka. Jak się zachowuje, czym się otacza, jakie emocje wyraża w miejscach publicznych. Co nas z nim łączy? Czy odnajdziemy siebie w podobnych sytuacjach? Czy gdzieś już widzieliśmy te sceny? Niepozowane, migawkowe, ulotne, chwilowe. Mijamy je codziennie.

„Niepozowane” to polska nazwa kolektywu Un-Posed i także tytuł zbiorowej wystawy. Prezentujemy zarówno najlepsze jak i najnowsze zdjęcia znanych w środowisku fotografii ulicznej autorów.

Autorzy zdjęć: Damian Chrobak, Maciej Dakowicz, Jamie Fyson Howard, Ania Kłosek, Monika Krzyszkowska, Tomasz Kulbowski, Marta Rybicka oraz Adrian Wykrota.

Kuratorka wystawy: Joanna Kinowska

Kolektyw Un-Posed powstał w 2011 roku z inicjatywy Damiana Chrobaka. Ten najbardziej rozpoznawalny polski kolektyw skupiony wokół fotografii ulicznej, po przerwie, powrócił na początku 2016 roku w nowej odsłonie. W skład reaktywowanej grupy wchodzą: Damian Chrobak, Maciej Dakowicz, Jamie Fyson Howard, Joanna Kinowska (kuratorka), Ania Kłosek, Monika Krzyszkowska, Tomasz Kulbowski, Marta Rybicka oraz Adrian Wykrota. Nadrzędnym celem grupy jest kształtowanie kreatywności i świadomości wizualnej dotyczącej przestrzeni publicznej oraz promowanie osiągnięć polskich fotografów ulicznych.

Fotografia uliczna opiera się na rejestrowaniu niezwykłych zdarzeń, symboli czy anegdot, ukrytych w codziennych sytuacjach, dziejących się w miejscach publicznych, ale niezauważanych przez większość ludzi. Pomimo tego, że członkowie kolektywu poruszają się w tym samym obszarze zainteresowań, każdy z nich ma odrębny, indywidualny styl, co pokazuje złożoność i potencjał tkwiący w fotografii ulicznej. Jedno jest wspólne i konieczne: wyprzedzanie zdarzeń, bycie bardzo blisko sytuacji i ludzi, fotografowanie codziennie – cierpliwe, instynktowne wypatrywanie decydujących momentów, wartych utrwalenia w kadrze ułamków sekund.

Zdjęcia kolektywu Un-Posed prezentowane były na wystawach w Leica Gallery w Warszawie, podczas Miesiąca Fotografii w Berlinie, a także w ramach międzynarodowych projektów Eastreet i Street Photography Now. 20 sierpnia 2016 roku w Lublinie, otwarta zostanie pierwsza po reaktywacji i jak dotąd największa w historii kolektywu wystawa, zatytułowana „Niepozowane”. Zawierać będzie specjalny wybór aż 70 fotografii, w specjalnej aranżacji, w tym zdjęcia nie publikowane i nie wystawiane wcześniej.

Wystawa zaprezentowana zostanie w Brain Damage Gallery, mieszczącej się w Centrum Spotkania Kultur, Plac Teatralny 1, 20-029 Lublin. Wernisaż odbędzie się w sobotę 20 sierpnia 2016 o godzinie 19:00. Przed wernisażem, o godzinie 17:00 odbędzie się spotkanie autorskie z kolektywem Un-Posed. Wystawa czynna będzie do 18 września 2016. Zapraszamy!

Więcej informacji o Un-Posed: www.un-posed.com

Organizatorzy: Brain Damage Gallery & Un-Posed
Współorganizator: Centrum Spotkania Kultur w Lublinie
Zrealizowano przy pomocy finansowej Miasta Lublin.
Patronat medialny: DOC! Photo Magazine / Fotopolis.pl / Digital Camera Polska

Photo gallery